Долината на Струма

В този район са включени югозападните части от страната. По размери не е голям, но притежава специфични климатични особености, приближаващи го до средиземноморските области.

По долината на река Струма се отглеждат местният сорт Ранна Мелнишка Лоза, Широка Мелнишка Лоза, Руен, Каберне Совиньон и Мерло.

Получените вина се характеризират с топли южни тонове в аромата, с пълнота във вкуса и богатство на общите впечатления.

Особен интерес представляват вината от сорт Ранна Мелнишка Лоза, които са богати и достатъчно обемни и при стареене придобиват екзотични и много приятни нюанси във вкуса.

Лозя от долината на Струма
Лозя от долината на Струма