ИСКАНЕ ОВОС

09.01.2015

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС)